Nasza Oferta   /   zarządzanie administrowanie nieruchomościami

Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę dotyczącą przejęcia w zarządzanie i administrowanie nieruchomości będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

 • posiadamy wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe
 • posiadamy wymagane licencje i uprawnienia
 • posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • gwarantujemy profesjonalizm i rzetelność
 • zakres i ceny usług podlegają negocjacji
 • przejęcie w imieniu Wspólnoty dokumentacji od poprzedniego zarządcy,
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przeprowadzanie wszystkich prawem przewidzianych przeglądów technicznych,
 • przygotowywanie planów rocznych i wieloletnich nieruchomości,
 • planowanie remontów i przygotowanie kosztorysów inwestorskich,
 • nadzór nad prawidłowością wykonywanych prac przez konserwatorów oraz osób wykonujących prace porządkowe,
 • przeprowadzenie analiz ekonomicznych związanych z rocznym sprawozdaniem oraz planowanymi wydatkami,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rozliczanie rocznego planu gospodarczego,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • rozliczanie zużycia mediów (CO, CW, ZW, wywóz nieczystości), zawieranie w imieniu Wspólnoty umów
  o dostawę mediów oraz bieżąca kontrola nad wykonywaniem tych umów,
 • przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty wszelkich pism i dokumentów związanych z działalnością Wspólnoty,
 • organizowanie konkursów ofert na remonty zlecone przez Zarząd Wspólnot lub ogół właścicieli nieruchomości, negocjowanie cen z wykonawcami oraz egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed urzędami i organami administracji rządowej i samorządowej,
 • fachowa pomoc w zakresie lokowania kwot funduszu remontowego,
 • opieka prawna dla Wspólnoty,
 • informowanie mieszkańców o istotnych zdarzeniach,
 • kontrola nieruchomości przez administratora minimum dwa razy w tygodniu,
 • utrzymywanie w czystości nieruchomości i jej otoczenia,
 • sprzątanie klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń wspólnego użytku,
 • okresowe mycie powierzchni wspólnych oraz okien i drzwi wejściowych,
 • zamiatanie chodników,
 • odśnieżanie w okresie zimy chodników, posypywanie piaskiem,
 • sprzątanie pomieszczeń śmietnikowych.